Internet

Man kan lugnt säga att Internet under de senaste 20 åren förändrat världen i grunden. Det som började som ett militärt forskningsprojekt under namnet Arpanet i slutet på 1960-talet har idag utvecklats till ett världsomspännande nät med flera miljarder användare.

www

Lite historia

Sverige var ett av de länder där användningen av Internet spreds snabbt. Redan år 1984 registrerades den första IP-adressen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och två år senare registrerades också den svenska toppdomänen .se, vilket innebar att Sverige var ett av de första länderna att göra detta.

Så småningom, i början 1990-talet, utvecklades också World Wide Web, vilket gjorde det möjligt att se olika webbsidor på Internet. Under 1990-talet slog också Internet igenom på ett kommersiellt plan då allt fler privatpersoner började använda sig av nätet.

Idag och i framtiden

Idag går det att göra i princip allting på nätet, läsa tidningen, lyssna på musik, titta på film, träffa en livspartner och handla mat. Kortfattat har internet vuxit till att bli något mycket större än vad som går att förstå bara genom bara några rader i en artikel som denna. Faktum är att det gått så långt att många metafysiker brukar benämna internet som något av en parallell verklighet till den som vi upplever med våra vanliga sinnen.

Undertecknad besitter inte riktigt de rätta sakkunskaperna för att göra någon djupdykning i metafysiken men kan ändå konstatera att även om mycket på internet hänger ihop med den  ”vanliga världen” så går det ändå att förstå lite av det som hjärnorna pratar om.

Det här är förstås ett högst teoretisk tanke, men låt oss leka med den tanken, att den tekniska utvecklingen fortsätter att gå framåt i samma takt som tidigare. Tänk dig om någon lyckas utveckla ett verktyg som du stoppar på huvudet, eller som du kliver in i, och plötsligt så upplever du detta som din verklighet – bara det att du sitter på samma plats som tidigare men kan via internet möta andra, göra saker ”i andra världsdelar” och så vidare. Skulle detta ske så har på sätt och vis fysikens lagar upphört att existera, och vi har skapat en metaverklighet.